Мода

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Композиция във визуалните изкуства, Обща история на изобразителното изкуство, Естетика и теория на изкуството, Култура и семиотика, Човешка култура, Митология и религия, Увод в археологията; практически курсове като - Въведение в модния дизайн, Конструиране и моделиране на облеклото, Текстилен дизайн, Проучвания и прогнози в модата и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Мода

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Дизайн - мода
Квалификация: дизайнер

Практики:

Практическото обучение включва работа в Експерименталното художествено ателие по мода на НБУ, участие в ревюта и изложби, практика и стаж във фирми за модна конфекция.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия, Великобритания, Финландия, Словения, Белгия, Румъния.

Компетенции на завършилите програмата:

- Притежават знания за модата и творческия процес на създаване на готов дизайнерски продукт;

- Придобиват умения да подготвят и реализират дизайнерски проекти чрез използване на класически и съвременни техники на изпълнение.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: дизайнер; модни дизайнери в предприятия за конфекционен тип облекла, фирми за бутикови и уникални облекла, дизайнерски бюра.

Департамент, предложил програмата:

Дизайн