Египтология

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Историческото познание, Наука за езика, Митология и религия, Въведение в археологията, Философия на науката, Антропология; практически курсове като - Класически египетски език, История на Древния изток, Увод в средноегипетската култура, Увод в литературата на Древния изток, Увод в културата на Древния Египет и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Египтология

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Египтология
Квалификация: египтолог

Практики:

Практическото обучение включва Eжегоден пътуващ семинар до Египет, публикации в изследователското списание "Journal of Egyptological Studies".

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Египет.

Компетенции на завършилите програмата:

- знания в областта на древноегипетската култура, историята и религията на Древен Египет; познават всички фази на древноегипетския език; познават основните литературни произведения на Древен Египет;

- умения да превеждат и изследват самостоятелно древноегипетски текстове.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: египтолог; специалисти в научноизследователски институции, музеи и туристически агенции.

Департамент, предложил програмата:

Средиземноморски и Източни изследвания