Пластични изкуства

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Обща история на изобразителното изкуство, Естетика и теория на изкуството, Композиция във визуалните изкуства, Култура и семиотика, Човешка култура, Митология и религия, Въведение в археологията, Художествено наследство и културни практики в България; практически курсове в областта на рисунката, живописта, пластиката, графиката и илюстрацията, стенописа, керамиката и стъклото, плаката и рекламния дизайн и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. През третата година програмата предлага пет модула, които водят до професионална квалификация.

прочети още
Пластични изкуства

Специалност и професионална квалификация:


Модул: Алтернативна керамика и стъкло
Специалност: Алтернативна керамика и стъкло
Квалификация: художник - приложник

Модул: Графика и илюстрация
Специалност: Графика и илюстрация
Квалификация: художник - график, илюстратор

Модул: Плакат и рекламен дизайн
Специалност: Плакат и рекламен дизайн
Квалификация: художник - графичен дизайнер

Модул: Сценичен дизайн
Специалност: Сценичен дизайн
Квалификация: художник - сценичен дизайнер

Модул: Съвременна живопис и стенопис
Специалност: Съвременна живопис и стенопис
Квалификация: художник

Практики:

Практическото обучение включва самостоятелни проекти, участия в изложби и конкурси, работа в специализираните зали и ателиета по керамика, стъкло, графика и графични техники, живопис, скулптура, компютърна графика, мултимедийни и дигитални технологии и в университетския театър.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети във Франция, Полша, Чехия, Турция, Испания, САЩ.

Компетенции на завършилите програмата:

- знания в областта на историята и теорията на изкуството, технологични специфики, компютърна графика, дигитални и мултимедийни технологии;

- умения да проектират и създават художествени произведения в областта на изящните, приложните изкуства и дизайна.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: художник; рекламен дизайнер; художници проектанти, графици, илюстратори, приложни художници, сценичен дизайнери, художествени редактори и др.

Департамент, предложил програмата:

Изящни изкуства

Театър