Мрежови технологии (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; аудиторни лекционни курсове като - Въведение в програмирането (C++), Въведение в компютърните системи, Обектно ориентирано програмиране (C++), Основи на мрежите, Структури от данни, Операционни системи, Глобални мрежи, Бази от данни и SQL и др.; извънаудиторни учебни форми - проекти по програмиране, бази от данни, мрежови алгоритми, самостоятелни работи. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. От третата година програмата предлага два модула, които водят до професионална квалификация.

прочети още
Мрежови технологии (на английски език)

Специалност и професионална квалификация:


Модул: Мрежово администриране
Специалност: Мрежови технологии (на английски език)
Квалификация: информатик

Модул: Мрежово програмиране
Специалност: Мрежови технологии (на английски език)
Квалификация: информатик

Практики:

Практическото обучение включва работа в HP лаборатория, Лаборатория по информатика на НБУ, както и стажове във фирми за производство на софтуер и IT отдели.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Португалия, Франция, Белгия и Германия.

Компетенции на завършилите програмата:

- знания за проектиране на компютърни мрежи, информационни системи и бази данни;

- умения да управляват, инсталират, тестват и администрират локални и глобални мрежи; могат да проектират и разработват софтуерни приложения, да програмират приложения в интернет.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: специалист по информационни и комуникационни технологии; системни администратори, мрежови администратори, специалисти по компютърни мрежи, софтуерни разработчици, проектанти и администратори на бази данни, приложни програмисти.

Департамент, предложил програмата:

Информатика