Изобразителни изкуства

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Изобразителни изкуства

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Живопис и стенопис
Специалност: Живопис и стенопис
Квалификация: художник - живопис, стенопис

Специализация: Графика и илюстрация
Специалност: Графика и илюстрация
Квалификация: художник - график, илюстратор

Специализация: Плакат и рекламен дизайн
Специалност: Плакат и рекламен дизайн
Квалификация: художник - графичен дизайнер

Специализация: Сценичен дизайн
Специалност: Сценичен дизайн
Квалификация: художник - сценичен дизайнер

Специализация: Керамика, стъкло и порцелан
Специалност: Керамика, стъкло и порцелан
Квалификация: художник - приложник

Компетенции на завършилите програмата:

Специализация: Живопис и стенопис

Знания: История на изкуството, авангардни и класически творци; композиция и анатомия; техники и технологии в живописта и стенописта;

Умения: да работят като художници с различни съвременни и класически техники и материали; владеят обем, форма и пространство, съвременни компютърни технологии и приложението им в творбите; да презентират сами пред публика постигнатото от тях по класически и атрактивен начин включващ пърформанси, хепънинги и др. авангардни арт проекти.

Специализация: Графика и илюстрация

Знания: в областта на компютърната графика и мултимедийните технологии; в областта на дигиталните технологии; в областта на рекламата и маркетинга

Умения: да изпълняват самостоятелно проекти за художествена графика, използвайки различни класически и съвременни графични техники; да проектират и илюстрират печатни произведения; да създават атрактивни детайлни и концептуални илюстрации.

Специализация: Плакат и рекламен дизайн

Знания: в областта на компютърната графика и мултимедийните технологии и специализирана фотография; в областта на историята и съвременното развитие на приложната графика; в областта на рекламата и маркетинга;

Умения: да изпълняват самостоятелно проекти за плакат и рекламен дизайн; да проектират различни рекламни материали и цялостен графичен дизайн; да създават уникални художествени проекти в различните жанрове на плаката.

Специализация: Керамика, стъкло и порцелан

Знания: в областта на технологията на художествената керамика и стъкло; в областта на изграждането на двуизмерни и триизмерни образи от керамика и стъкло; композиция и работа с различни техники;

Умения: да проектират и изработват самостоятелно произведения от керамика и стъкло; да владеят класически, съвременни, уникални и алтернативни технологии за керамика и стъкло.

Специализация: Сценичен дизайн

Знания: в областите на развитието на художественото сценично оформление и костюма в различните епохи и страни; в областите на основните понятия за сценично пространство и форма; в областите на компютърните технологии, проективната геометрия, 2 и 3D компютърно проектиране;

Умения: да използуват различни материали и техните специфични изразни средства при проектирането на сценичен дизайн и дизайн на костюм; експертни умения и интердисциплинарен подход в екипна работа; готовност за изследователски процес.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите minor-програма-втора специалност могат: да работят, като:

- специалисти художници в културни институции, музеи, картинни галерии и фирми, на свободна практика като художници проектанти и изпълнители на стенопис и др.;

- художници - графици или илюстратори в специализирани фирми и издателства, като художествени редактори и като художници на свободна практика, творящи в областта на графиката и илюстрацията;

- художници - графични и рекламни дизайнери в специализирани фирми, както и на свободна практика, като художници - проектанти в областта на графичния и рекламен дизайн;

- художници в областта на керамиката, порцелана и стъклото в специализирани ателиета, като художествени редактори и като художници на свободна практика, творящи в областта на пластичните изкуства;

- сценични дизайнери, художници в театри, телевизионни и киностудиа, както и на свободна практика.

Департамент, предложил програмата:

Изящни изкуства