Театър на английски език

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление. Minor програмата "Театър на английски език" обучава студентите в специализирани професионални умения, знания и практики по актьорско майсторство и ги запознава с произведенията на изтъкнати английски и американски драматурзи. Програмата е четирисеместриална.

прочети още
Театър на английски език

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Театър
Квалификация: актьор

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите обучението си в програмата студенти притежават:

" знания за:

- действения анализ на роля и цялостна пиеса

- шедьоврите на английската и американската драматургия

" умения:

- да четат свободно и да анализират драматургични произведения на английски език

- да владеят художествените пътищата и средствата на превъплъщението в драматургичен персонаж

- да реализират роля в спектакъл на сцена пред публик

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта проекта.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат: да работят в театри, телевизионни и киностудиа, както и на свободна практика.

Департамент, предложил програмата:

Театър

Англицистика