Етнология на България

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Етнология на България

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Етнология
Квалификация: етнолог

Компетенции на завършилите програмата:

- получават системни знания за българското общество, общностите в България и техните култури; терминологията, теориите и методите в социалните науки; взаимодействието между различните дисциплини, изучаващи човека, обществото, общностите и културите; приложимостта на антропологичното познание в практиката и в различни професионални области;

- придобиват умения да провеждат теренни изследвания; да подготвят и реализират самостоятелни изследователски и приложни проекти; да прилагат усвоените знания в планирането на дейности в областта на политиката, културата, туризма, местното самоуправление, образованието, науката.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта проекта.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да са: изследователи; редактори, кореспонденти, репортери в медиите; специалисти в областта на туризма; уредници в музеи; експерти по култура в местната администрация; социални посредници; специалисти в неправителствения сектор.

Департамент, предложил програмата:

Антропология