Приложен английски език

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Приложен английски език

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Приложен английски език
Квалификация: филолог

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата са преводачи или преподаватели по английски език, които

" владеят на ниво професионална компетентност английския език;

" притежават теоретични познания за чуждия език;

" притежават познания в областта на литературата и културата на чуждия език.

" притежават теоретични познания и практически умения в областта на дидактиката и методиката на чуждоезиковото обучение в училищна възраст;

ИЛИ

" притежават теоретични познания и практически умения в областта на превода.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта проекта.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да преподават чужд език или да работят като преводачи от и на английски език.

Департамент, предложил програмата:

Англицистика