Изкуствознание и артмениджмънт

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Изкуствознание
Квалификация: изкуствовед

Компетенции на завършилите програмата:

- Притежават знания за историята на българското и световното културно наследство;

- Придобиват умения да организират и управляват дейността на структури в областта на културата, да организират изложби в страната и в чужбина, да извършват експертни оценки на произведения на изкуството, да изследват и опазват българското и световното културно наследство.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта проекта.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите minor-програма-втора специалност могат да са: изкуствовед; специалисти в галерии, антиквариати, музеи, медии, редакции, издателства, фондове, читалища.

Департамент, предложил програмата:

Изкуствознание и история на културата