Информатика

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Информатика

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Информатика
Квалификация: информатик

Компетенции на завършилите програмата:

- Притежават знания за: компютърни системи, операционни системи и мрежи, алгоритми, дискретна математика, езици за програмиране, приложения на информатиката.

- Придобиват умения за прилагането на методите и средствата на информатиката в различни области и по-специално в програмирането и бизнес-приложенията в интернет.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта проекта.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да работят като специалисти, използващи информационни технологии в държавната администрация и фирми с различен предмет на дейност.

Департамент, предложил програмата:

Информатика