Англицистика (Английски език, култура и литература)

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Англицистика (Английски език, култура и литература)

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Англицистика
Квалификация: преводач с английски език

Компетенции на завършилите програмата:

- притежават знания за английския език, литература и за културата на основни страни, където се говори езика.

- придобиват умения да превеждат от и на английски език в различни формати.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта проекта.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да са специалисти или консултанти в международни организации и чуждестранни фирми, в туристически агенции и културни ведомства.

Департамент, предложил програмата:

Англицистика