Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Програмна схема

Управление на бизнеса и предприемачество ДО

5-ти семестър