Счетоводство и одит ДО

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант или програмен директор, студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Счетоводство и одит ДО

Прием:

Студентите могат да записват minor-програма-втора специалност във втора част на основната бакалавърска програма (от V до VIII семестър ). Ако студентите имат успех не по-нисък от мн. добър 4.50 от първите две години (с изключение на ООК за умения) могат да запишат безплатно minor-програма-втора специалност.