Театър - актьорско изкуство

Кратко представяне на програмата:

Програмата може да се записва от студенти трета година на обучение в Бакалавърска програма на НБУ. Minor програмата обучава студентите в специализирани професионални умения, знания и практики по актьорско майсторство, като ги подготвя за практическа реализация на актьорската професия. Програмата е четирисеместриална. Във всеки семестър се изучават по три специализирани професионални курса, по три кредитни извънаудиторни учебни форми, както и един творчески проект, който дава 12 кредита.

прочети още
Театър - актьорско изкуство

Прием:

При висок успех и получени всички кредити от първата и втората година, студентите могат да запишат мinor-програма безплатно.