Дигитална хуманитаристика (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Програмата Digital Humanities въвежда студентите в новите ключови умения за общуване на работното място, свързани с радикалните промени в обществото, предизвикани от мобилните комуникационни услуги. За израсналите в мрежата Digital Natives те са непосредствено преживяване в рамките на свободно избираеми социални мрежи и виртуални пространства на лично общуване. Основният акцент на програмата е ориентиран към естествения опростен визуален достъп до представяните неща, както и към непосредственото приложение на дигиталните инструменти като социални и психологически ключета за общуване "на пазара".

прочети още

Прием:

При висок успех и получени всички кредити от първата и втората година, студентите могат да запишат мinor-програма безплатно.