Електронен каталог

Бакалавърски програми

Англицистика
Англицистика
    Специализация: Превод по английски език
    Специализация: Преподавател по английски език
Антропология
ARTES LIBERALES
Антропология
Археология
Археология
    Специализация: Антична и средновековна археология
    Специализация: Праистория
Бизнес администрация
Бизнес администрация
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)
Туризъм
    Специализация: Културен туризъм
    Специализация: Управление на туризма
Дизайн
Интериорен дизайн
Мода
Здравеопазване и социална работа
Логопедия
Социална работа
Изкуствознание и история на културата
Древна балканистика (Тракология)
Изкуствознание и артмениджмънт
Изящни изкуства
Пластични изкуства
    Модул: Алтернативна керамика и стъкло
    Модул: Графика и илюстрация
    Модул: Плакат и рекламен дизайн
    Модул: Сценичен дизайн
    Модул: Съвременна живопис и стенопис
Икономика
Маркетинг
Счетоводство и одит
Финанси
Информатика
Информатика
    Специализация: Компютърно програмиране
    Специализация: Приложна информатика
Информационни технологии
    Модул: Бизнес информатика
    Модул: Технологии за компютърни игри
Мрежови технологии (на английски език)
    Модул: Мрежово администриране
    Модул: Мрежово програмиране
Мултимедия и компютърна графика
    Специализация: Компютърно художествено проектиране
    Специализация: Мултимедия, компютърна графика и анимация
История
История
Кино, реклама и шоубизнес
Анимационно кино
Графичен дизайн
Кино и телевизия
    Специализация: Кинодраматургия
    Специализация: Филмов и телевизионен монтаж
    Специализация: Филмова и телевизионна режисура
    Специализация: Филмово и телевизионно операторство
Реклама
Фотография
Когнитивна наука и психология
Психология
    Специализация: Психични нарушения
    Специализация: Психология на групите и организациите
    Специализация: Психология на познанието и развитието
Психология (на английски език)
Медии и комуникация
Връзки с обществеността
    Специализация: Корпоративни комуникации
    Специализация: Организация на специални събития
Журналистика
    Специализация: Аудиовизуална продукция
    Специализация: Журналистика в електронни и дигитални медии
Музика
Музика
    Модул: Музикално и танцово изпълнителство
    Модул: Музикално и танцово изпълнителство
    Модул: Музикално и танцово изпълнителство
    Модул: Тонрежисура и музикален мениджмънт
    Модул: Тонрежисура и музикален мениджмънт
    Модул: Тонрежисура и музикален мениджмънт
    Специализация: Музикален мениджмънт
    Специализация: Музикален мениджмънт
    Специализация: Музикално изпълнителство (поп/джаз, класика, български фолклор, компютърна/електронна музика)
    Специализация: Музикално изпълнителство (поп/джаз, класика, български фолклор, компютърна/електронна музика)
    Специализация: Танцово изпълнителство
    Специализация: Танцово изпълнителство
    Специализация: Тонрежисура
    Специализация: Тонрежисура
Национална и международна сигурност
Гражданска и корпоративна сигурност
    Специализация: Защита на обществения ред
    Специализация: Информационна и документална сигурност
    Специализация: Сигурност и охрана в частния сектор
Регионална и общинска сигурност
    Специализация: Регионална сигурност и противодействие на престъпността
    Специализация: Управление на риска при регионални кризи и конфликти
Нова българистика
Българистика
    Специализация: Писане, редактиране, издаване
    Специализация: Преподаване на български език и литература
Книгоиздаване и печат
Политически науки
Международна политика (на френски език)
Политически науки
    Специализация: Европеистика
    Специализация: Международни отношения
    Специализация: Политология и публични политики
Политически науки (на английски език)
Природни науки
Биология - обща и приложна
Екология и опазване на околната среда
    Специализация: Екологични технологии и опазване на околната среда
    Специализация: Екология и екологизация
Публична администрация
Администрация и управление
    Специализация: Държавна и местна администрация
    Специализация: Европейска публична администрация
Средиземноморски и Източни изследвания
Египтология
История
Театър
Пластични изкуства
    Модул: Алтернативна керамика и стъкло
    Модул: Графика и илюстрация
    Модул: Плакат и рекламен дизайн
    Модул: Сценичен дизайн
    Модул: Съвременна живопис и стенопис
Театър
    Модул: Актьорско майсторство
    Модул: Сценичен дизайн
    Модул: Танцов театър
Телекомуникации
Телекомуникации
    Специализация: Пощенски и куриерски технологии и услуги
    Специализация: Регулиране и технологично управление в телекомуникациите
    Специализация: Телекомуникационни технологии и услуги
Философия и социология
Социология
Философия
Център за социални практики
Политически науки (на английски език)