Електронен каталог

Майнър програми

 

 От 2020-2021 г. за випуск на майнър-програмите се приема годината на записването им. Тези майнър-програми се отнасят за студентите във всички бакалавърски програми от випуските: 2018-2019 и 2019-2020 г., както и за студентите в МП „Право „ и „Архитектура“ от випуските 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 г.

 

Българистика (Български език, култура и литература)
Хуманитарни науки
Англицистика (Английски език, култура и литература)
Антична култура и литература
Арабистика (Арабски език, култура и литература)
Археология
Германистика (Немски език, култура и литература)
Египтология (Египетски език, култура и литература)
Испанистика (Испански език, култура и литература)
История
Италианистика (Италиански език, култура и литература)
Неоелинистика (Новогръцки език, култура и литература)
Приложен английски език
Приложен испански език
Приложен италиански език
Приложен немски език
Приложен френски език
Романистика (Френски език, култура и литература)
Русистика (Руски език, култура и литература)
Философия
Социални, стопански и правни науки
Администрация и управление
Антропология
Връзки с обществеността
Дигитална хуманитаристика (на английски език)
Етнология на България
Етнология на България (на английски език)
Журналистика
Маркетинг
Маркетинг - ДО
Международна политика (на френски език)
Музеология
Политиката и обществото (на английски език)
Политически науки
Психология
Социална работа
Социология
Счетоводство и одит
Счетоводство и одит ДО
Туризъм
Туризъм - ДО
Управление на бизнеса и предприемачество
Управление на бизнеса и предприемачество ДО
Финанси
Финанси - ДО
Природни науки, математика и информатика
Биология - обща и приложна
Екология и опазване на околната среда
Екология и опазване на околната среда - ДО
Информатика
Мултимедия и компютърна графика
Технически науки
Телекомуникации
Здравеопазване и спорт
Логопедия
Изкуства
Анимационно кино
Графичен дизайн
Изкуствознание и артмениджмънт
Изобразителни изкуства
    Специализация: Графика и илюстрация
    Специализация: Живопис и стенопис
    Специализация: Керамика, стъкло и порцелан
    Специализация: Плакат и рекламен дизайн
    Специализация: Сценичен дизайн
Интериорен дизайн
Кино и телевизия
Мода
Музика
Реклама
Театър - актьорско изкуство
Театър - учене в трупа
Театър на английски език
Фотография
Сигурност и отбрана
Гражданска и корпоративна сигурност