Семиотика (Съвременни философски учения)

Кратко представяне на програмата:

Програмата дава възможност за професионална изследователска и преподавателска квалификация в семиотичната теория и много нейни интердисциплинарни направления в областта на хуманитаристиката и социалните изследвания. Тя е особено подходяща за кандидати с амбиция за академична кариера, тъй като съчетава голямо разнообразие от теми със строг методологичен стандарт на изследователския труд. Предлагат се форми на обучение, които изискват двупосочна активност и ангажираност с учебната програма както от страна на преподавателите, така и от страна докторантите. Програмата има изявено международен характер.

Софтуер за автосервиз е разработен от ФОРНЕКСТ с цел обслужване на малки и средно големи автосервизи, които имат необходимост от проследяване на процесите по обслужване на автомобилите в сервиза и регистриране на всички извършени ремонти, съхраняване на информация с история на извършените ремонти за всички автомобили, които са постъпвали в сервиза. При създаване на курсова работа за създаване на софтуер за автосервиз се използват технологии свързани със създаване на база данни на SQLITE, създаване на SQL заявки за извличане на информация с командата SELECT и използване на JOIN за връзки между свързани таблици.

прочети още
Семиотика (Съвременни философски учения)