Стара история (включително праистория) - Археологически изследвания и археометрия

Кратко представяне на програмата:

Програмата дава възможност на базата на придобитата вече квалификация да се развият на по-висок етап практическите и теоретическите знания на докторанта. Същевременно с това се предоставя възможност за формиране и реализиране на собствени изследователски цели.

Софтуер за автосервиз е разработен от ФОРНЕКСТ с цел обслужване на малки и средно големи автосервизи, които имат необходимост от проследяване на процесите по обслужване на автомобилите в сервиза и регистриране на всички извършени ремонти, съхраняване на информация с история на извършените ремонти за всички автомобили, които са постъпвали в сервиза. При създаване на курсова работа за създаване на софтуер за автосервиз се използват технологии свързани със създаване на база данни на SQLITE, създаване на SQL заявки за извличане на информация с командата SELECT и използване на JOIN за връзки между свързани таблици.

прочети още
Стара история (включително праистория) - Археологически изследвания и археометрия
  • проф. Иван Гацов, д.н. ARHD201 Методология и методики на археологическите изследвания ARHD203 Специализиран курс по праистория
  • проф. д-р Дияна Янкова ARHD101 Западен език
  • проф. д-р Красимир Калинов ARHD202 Копютърни програми и Интернет за археолози
  • доц. д-р Георги Мавров ARHD106 Специализиран курс по реставрация и консервация
  • доц. д-р Илиян Боянов ARHD110 Специализиран курс по римска археология ARHD111 Специализиран курс по археология на Древна Елада ARHD112 Специализиран курс по антична и средновековна нумизматика
  • доц. д-р Майя Василева ARHD109 Специализиран курс по анатолийска археология
  • доц. д-р Петър Балабанов ARHD205 Историческа интерпретация на археологически паметници
  • ..... Екип ARHD120 Археологическа школа по праистория ARHD221 Археологическа школа по анализ на костен материал ARHD222 Археологическа школа по тракийска археология ARHD321 Школа по археометрия