Романски езици (испански)

Кратко представяне на програмата:

Кратко представяне на програмата:

Програмата е насочена към актуалните проблеми в езиковедските изследвания на испанския език и цели да подготви високо компетентни изследователи и преподаватели в интердисциплинарната област на испанистиката. Организираните от департаментите семинари, конференции, дискусионните форуми и участието в международни проекти са част от обучението.

Софтуер за автосервиз е разработен от ФОРНЕКСТ с цел обслужване на малки и средно големи автосервизи, които имат необходимост от проследяване на процесите по обслужване на автомобилите в сервиза и регистриране на всички извършени ремонти, съхраняване на информация с история на извършените ремонти за всички автомобили, които са постъпвали в сервиза. При създаване на курсова работа за създаване на софтуер за автосервиз се използват технологии свързани със създаване на база данни на SQLITE, създаване на SQL заявки за извличане на информация с командата SELECT и използване на JOIN за връзки между свързани таблици.

прочети още
Романски езици (испански)