Нова и най-нова обща история

Кратко представяне на програмата:

Нова и най-нова обща история