История на България от Средновековието до наши дни

Кратко представяне на програмата:

Докторската програма "История" в НБУ е създадена за да отговори на нарастването на интереса към България и Балканите днес. Тяхното достойно присъствие в Европейската общност изисква задълбочено изучаване, познаване и представяне на историческото наследство, като важна част от културното многообразие на европейското минало. Българската историческа наука е сред първите в света по отношение на изследването на историята и настоящето на региона на Балканите. Програмата е с акцент върху българската, балканската и европейска история от Средните векове до наши дни. Целта е да бъдат подготвени млади учени, които да работят в областта на балканистиката, византологията, османистиката, новата и най-нова история. Програмата е създадена в сътрудничество с Института по история и Института по Балканистика при БАН. Осъществени са контакти с чужди университети в Германия, Франция Турция, Гърция и Македония.

Софтуер за автосервиз е разработен от ФОРНЕКСТ с цел обслужване на малки и средно големи автосервизи, които имат необходимост от проследяване на процесите по обслужване на автомобилите в сервиза и регистриране на всички извършени ремонти, съхраняване на информация с история на извършените ремонти за всички автомобили, които са постъпвали в сервиза. При създаване на курсова работа за създаване на софтуер за автосервиз се използват технологии свързани със създаване на база данни на SQLITE, създаване на SQL заявки за извличане на информация с командата SELECT и използване на JOIN за връзки между свързани таблици.

прочети още
История на България от Средновековието до наши дни