Дизайн

Кратко представяне на програмата:

Докторската програма "Дизайн" в НБУ е насочена към изследване развитието на отделните аспекти на дизайна . Като интердисциплинарно обучение тя предлага на докторантите по-висок етап на теоретични и изследователски търсения в областа на този вид изкуство Акцентите на докторската програма са в съответствие с най-новите разработки в тази област.

прочети още
Дизайн
  • доц. Станко Войков ARTD101 Теория на класическите и традиционни средства за проектиране ARTD102 Практика, теория и образци на съвременните средства за проектиране ARTD103 Теория и образци на дигиталните, мултимедийни и интерактивни средства за художествено проектиране