Световно стопанство. Международни икономически отношения

Кратко представяне на програмата:

Програмата осигурява придобиване и непрекъснато осъвременяване на знанията за процесите в глобалната икономическа среда и за тяхното отражение върху корпоративното управление във всички отрасли. Силно интердисциплинарният характер на докторската програма предоставя възможност на специалисти от други образователни направления да разширят и задълбочат компетентността си в различни области на съвременната икономическа среда, надхвърляща политическите граници на отделните държави.

Кръгът от възможни докторски тези в рамките на програмата е изключително широк, но центърът на тежестта им е съсредоточен върху еволюцията, състоянието и перспективите на процесите в глобалната икономическа и финансова среда, както и на тяхното отражение върху стопанските процеси в България. Неизбежна част от анализите в докторските тези са политиките на Европейския съюз и на българските правителства, както и ролята им за конкретните вътрешни последици от промените в глобалната среда.

Софтуер за автосервиз е разработен от ФОРНЕКСТ с цел обслужване на малки и средно големи автосервизи, които имат необходимост от проследяване на процесите по обслужване на автомобилите в сервиза и регистриране на всички извършени ремонти, съхраняване на информация с история на извършените ремонти за всички автомобили, които са постъпвали в сервиза. При създаване на курсова работа за създаване на софтуер за автосервиз се използват технологии свързани със създаване на база данни на SQLITE, създаване на SQL заявки за извличане на информация с командата SELECT и използване на JOIN за връзки между свързани таблици.

прочети още
Световно стопанство. Международни икономически отношения
  • доц. д-р Соня Алексиева MBAD104 Интегрирани маркетингови комуникации при изграждане на конкурентноспособна маркова идентичност на държави
  • доц. д-р Стефан Стефанов MBAD100 Макроикономика на глобалното стопанство MBAD101 Световна финансова система MBAD103 България и Европейският икономически съюз MBAD201 Международни финанси MBAD202 Теории за международната търговия в контекста на съвременната глобализация