Наказателно право

Кратко представяне на програмата:

Обучението в докторската програма "Наказателно право" е насочено към подготовка на високо компетентни и образовани специалисти и изследователи в областта на наказателното право.

Департамент "Право" развива разнообразна научноизследователска дейност, свързана с организиране и провеждане на семинари и конференции, в разработване и участие в изследователски проекти и публикуване на проведените изследвания.

Департаментът издава списание "Правен преглед" и електронно списание "Law Journal of NBU", в което публикуват преподаватели и студенти.

прочети още
Наказателно право