Изкуствознание и визуални изследвания

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага широкопрофилен и интердисциплинарен подход към конкретното научното изследване на докторанта. Докторантите се запознават с методологията и методите на изследване и преподаване в областта на изкуствознанието.

Семинарите в програмата предлагат многостранно и високоспециализирано професионално знание в областта на историята на изкуството и културата.

прочети още
Изкуствознание и визуални изследвания