Информатика

Кратко представяне на програмата:

Програмата покрива научна област, която се намира на границата между математиката и информатиката и се характеризира както с дълбочината на математическите идеи, използвани в нея, така и с изключително широкия спектър на приложенията. Тази програма позволява развитие в три изследователски направления: теория на кодирането и криптография; разпознаване на образи; комбинаторика.

Софтуер за автосервиз е разработен от ФОРНЕКСТ с цел обслужване на малки и средно големи автосервизи, които имат необходимост от проследяване на процесите по обслужване на автомобилите в сервиза и регистриране на всички извършени ремонти, съхраняване на информация с история на извършените ремонти за всички автомобили, които са постъпвали в сервиза. При създаване на курсова работа за създаване на софтуер за автосервиз се използват технологии свързани със създаване на база данни на SQLITE, създаване на SQL заявки за извличане на информация с командата SELECT и използване на JOIN за връзки между свързани таблици.

прочети още
Информатика