Курсове по български език

Кратко представяне:

Общообразователните изисквания по български език включват изисквания относно равнището на езиковата култура на студентите (правопис, пунктуация, граматика, подбор на подходящи думи в текст) и авторско писане на аргументативен тип текст по зададена тема (академично есе). Записването на курс се предхожда от установяване на входното равнище на студентите. В зависимост от показаните резултати студентите биват насочвани да запишат стандартния курс или курс за напреднали. Курсовете са двусеместриални по 30 часа на семестър.

Софтуер за автосервиз е разработен от ФОРНЕКСТ с цел обслужване на малки и средно големи автосервизи, които имат необходимост от проследяване на процесите по обслужване на автомобилите в сервиза и регистриране на всички извършени ремонти, съхраняване на информация с история на извършените ремонти за всички автомобили, които са постъпвали в сервиза. При създаване на курсова работа за създаване на софтуер за автосервиз се използват технологии свързани със създаване на база данни на SQLITE, създаване на SQL заявки за извличане на информация с командата SELECT и използване на JOIN за връзки между свързани таблици.

прочети още
Курсове по български език
  • доц. Пламен Дойнов, д.н. OOOK715 Български език - редактиране и езикови игри
  • доц. д-р Борислав Георгиев OOOK705 Български език - академично писане и говорене OOOK710 Български език - редактиране и дебатиране
  • доц. д-р Галина Куртева BFL100 Български език (за чуждестранни студенти от подготвителна програма) BFL200 Български език (за чуждестранни студенти от подготвителна програма) - ниво В2 OOOK171 Езикова култура - І част (за чуждестранни студенти в програми на чужд език) OOOK271 Езикова култура - ІІ част (за чуждестранни студенти в програми на чужд език) OOOK607 Езикова култура (за чуждестранни студенти от подготвителна програма по български език)
  • доц. д-р Емилия Дворянова OOOK712 Творческо писане OOOK715 Български език - редактиране и езикови игри
  • гл. ас. д-р Мария Огойска OOOK715 Български език - редактиране и езикови игри
  • гл. ас. Бойка Бъчварова OOOK601 Езикова култура (за чуждестранни студенти, владеещи български език) OOOK710 Български език - редактиране и дебатиране
  • ас. Георги Цонев OOOK610D Български език OOOK700 Български език OOOK705 Български език - академично писане и говорене OOOK710 Български език - редактиране и дебатиране OOOK712 Творческо писане
  • Правда Цанкова-Кънева OOOK601 Езикова култура (за чуждестранни студенти, владеещи български език)