Германски езици (английски и немски език)

Кратко представяне на програмата:

Кратко представяне на програмата:

Програмата е насочена към актуалните проблеми и съвременните тенденции в развитието на езиковедските изследвания по отношение на германските езици, като изгражда умения за самостоятелен анализ, извършване на експериментална дейност и решаване на теоретични проблеми. Акцентът е върху приложността и интердисциплинарността, което дава възможност за разработването на широк спектър от докторски дисертации. Организираните от департаментите семинари, конференции, дискусионните форуми и участието в международни проекти са част от обучението.

Софтуер за автосервиз е разработен от ФОРНЕКСТ с цел обслужване на малки и средно големи автосервизи, които имат необходимост от проследяване на процесите по обслужване на автомобилите в сервиза и регистриране на всички извършени ремонти, съхраняване на информация с история на извършените ремонти за всички автомобили, които са постъпвали в сервиза. При създаване на курсова работа за създаване на софтуер за автосервиз се използват технологии свързани със създаване на база данни на SQLITE, създаване на SQL заявки за извличане на информация с командата SELECT и използване на JOIN за връзки между свързани таблици.

прочети още
Германски езици (английски и немски език)

Департамент, предложил програмата:

Романистика и германистика