Нова и най-нова обща история

Кратко представяне на програмата:

Софтуер за автосервиз е разработен от ФОРНЕКСТ с цел обслужване на малки и средно големи автосервизи, които имат необходимост от проследяване на процесите по обслужване на автомобилите в сервиза и регистриране на всички извършени ремонти, съхраняване на информация с история на извършените ремонти за всички автомобили, които са постъпвали в сервиза. При създаване на курсова работа за създаване на софтуер за автосервиз се използват технологии свързани със създаване на база данни на SQLITE, създаване на SQL заявки за извличане на информация с командата SELECT и използване на JOIN за връзки между свързани таблици.

прочети още
Нова и най-нова обща история

Компетенции на завършилите програмата:

Компетенции: завършилите докторската програма по история:

" могат да извършват задълбочен критичен анализ на академични и управленски текстове

" сравнителен анализ на синхронни и диахронни процеси и събития

" умения за академична реализация в областта на хуманитарните и социалните науки

" знания и умения да заемат ръководни длъжности в публична и бизнес администрация, както и в неправителствени организации.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите докторската програма по история:

" могат да извършват задълбочен критичен анализ на академични и управленски текстове

" сравнителен анализ на синхронни и диахронни процеси и събития

" умения за академична реализация в областта на хуманитарните и социалните науки

" знания и умения да заемат ръководни длъжности в публична и бизнес администрация, както и в неправителствени организации.

Департамент, предложил програмата:

История