Кинознание, киноизкуство и телевизия

Кратко представяне на програмата:

Програмата "Екранни изкуства" има за цел да подготви високообразовани изследователи на екранните изкуства и университетски преподаватели в областта на киното, телевизията, екранната реклама, визуалната интернет комуникация.

Софтуер за автосервиз е разработен от ФОРНЕКСТ с цел обслужване на малки и средно големи автосервизи, които имат необходимост от проследяване на процесите по обслужване на автомобилите в сервиза и регистриране на всички извършени ремонти, съхраняване на информация с история на извършените ремонти за всички автомобили, които са постъпвали в сервиза. При създаване на курсова работа за създаване на софтуер за автосервиз се използват технологии свързани със създаване на база данни на SQLITE, създаване на SQL заявки за извличане на информация с командата SELECT и използване на JOIN за връзки между свързани таблици.

прочети още
Кинознание, киноизкуство и телевизия

Специалност и професионална квалификация:

Научно направление: Театрално и филмово изкуство
Научна специалност: кинознание, киноизкуство и телевизия

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата "Екранни изкуства":

- притежават фундаментални познания в научната дисциплина кинознание, част от научната област на изкуствознанието;

- умеят да провеждат научни изследвания в областта на екранните изкуства;

- притежават мениджърски умения в областта на филмовата индустрия и електронните медии;

- притежават знания и инструментариум за преподавателска дейност в областта на киното, телевизията и Интернет.

Дипломиране:

Покриване на необходимия брой кредити и защита на докторска дисертация.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите докторска програма "Екранни изкуства" могат да се реализират в три направления:

- преподавателска работа в областта на екранните изкуства на университетско равнище;

- управленска дейност в областта на електронните медии и филмовата индустрия;

- научно-изследователска работа като теоретици на киноизкуството и електронните масови комуникации.

Департамент, предложил програмата:

Кино, реклама и шоубизнес