Литература, книгоиздаване, медии

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага комплексно, интердисциплинарно обучение в три свързани помежду си области: литературата, книгоиздаването и медиите. Нейните цели са както теоретични (обучение на студентите в постановки на съвременното литературознание, теорията и историята на книгата и книгоиздаването и медиазнанието, по-специално на литературните и печатните медии), така и практически (образование в практиките на редакторската и издателската дейност и литературния анализ).

Софтуер за автосервиз е разработен от ФОРНЕКСТ с цел обслужване на малки и средно големи автосервизи, които имат необходимост от проследяване на процесите по обслужване на автомобилите в сервиза и регистриране на всички извършени ремонти, съхраняване на информация с история на извършените ремонти за всички автомобили, които са постъпвали в сервиза. При създаване на курсова работа за създаване на софтуер за автосервиз се използват технологии свързани със създаване на база данни на SQLITE, създаване на SQL заявки за извличане на информация с командата SELECT и използване на JOIN за връзки между свързани таблици.

прочети още
Литература, книгоиздаване, медии

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Филология
Квалификация: магистър по български език и литература

Практики:

Практическото обучение включва стажове в културни и литературни печатни издания и интернет базирани издания за култура и литература, издателства, книгоразпространителски мрежи и училища, във вестника на НБУ "Университетски дневник", "Литературен вестник" и дуги.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност по различни международни програми.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата получават познание върху актуалните тенденции на литературната теория и история, върху историята и теорията на книжната култура, върху структурата и функционирането на медийното поле. Завършилите програматага придобиват умения за четене и разбиране на литературен текст, редактиране и издаване на книга, за работа в сферата на печата и интернет-базираните медии.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да работят в печатните, електронните и интернет медии, в областта на книгоиздаването и книгоразпространението.

Департамент, предложил програмата:

Нова българистика