Журналистика

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Политология, Увод в социалната психология, Публична реч и презентации, Обща социология, Медийна грамотност, Дигитално съдържание, Онлайн комуникации, Вътрешноорганизационни отношения, Комуникация, информация и знание, Печатни медии и общество и др.

През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. През четвъртата година програмата предлага две специализации, които водят до професионална квалификация.

Софтуер за автосервиз е разработен от ФОРНЕКСТ с цел обслужване на малки и средно големи автосервизи, които имат необходимост от проследяване на процесите по обслужване на автомобилите в сервиза и регистриране на всички извършени ремонти, съхраняване на информация с история на извършените ремонти за всички автомобили, които са постъпвали в сервиза. При създаване на курсова работа за създаване на софтуер за автосервиз се използват технологии свързани със създаване на база данни на SQLITE, създаване на SQL заявки за извличане на информация с командата SELECT и използване на JOIN за връзки между свързани таблици.

прочети още
Журналистика

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Журналистика в електронни и дигитални медии
Специалност: Журналистика
Квалификация: журналист

Специализация: Аудиовизуална продукция
Специалност: Журналистика
Квалификация: журналист

Практики:

Практическото обучение включва участие в медийни конференции, стажове във вестникарска група България, Българска национална телевизия, Българско национално радио, Българска телеграфна агенция и др.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Гърция, Франция и Великобритания.

Компетенции на завършилите програмата:

- знания в областта на теориите на комуникациите, медиязнанието, журналистическата практика;

- умения за работа в електронните, печатните и онлайн медии.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: журналист, кореспондент и репортер в телевизии, вестници, информационни агенции, продуцент на телевизионни новини, програмен експерт в радиа и телевизии.

Департамент, предложил програмата:

Масови комуникации