Фотография

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща: общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Естетика и теория на изкуството, Обща история на изобразителното изкуство, Композиция във визуалните изкуства, Култура и семиотика, Човешката култура, Митология и религия, Изкуството на театъра и др.; практически курсове като - Практико-приложни аспекти във фотографията, Практики по фотография, Приложни аспекти в историята на фотографското изкуство, Компютърни техники на фотоколаж и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

Софтуер за автосервиз е разработен от ФОРНЕКСТ с цел обслужване на малки и средно големи автосервизи, които имат необходимост от проследяване на процесите по обслужване на автомобилите в сервиза и регистриране на всички извършени ремонти, съхраняване на информация с история на извършените ремонти за всички автомобили, които са постъпвали в сервиза. При създаване на курсова работа за създаване на софтуер за автосервиз се използват технологии свързани със създаване на база данни на SQLITE, създаване на SQL заявки за извличане на информация с командата SELECT и използване на JOIN за връзки между свързани таблици.

прочети още
Фотография

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Фотография
Квалификация: фотограф - художник

Практики:

Практическото обучение включва работа в Лабораторията по фотография в НБУ, участие в художествени проекти, семинари и изложби.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия, Франция, Гърция, Турция, Испания, Холандия, Финландия.

Компетенции на завършилите програмата:

- знания в областта на визуалните изкуства и етапите на творческия процес в областта на фотографията;

- умения да създават фототворби с високи художествени качества.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: фотограф-художник, фоторепортери, фотографи в студиа за визуални ефекти, издателски къщи, рекламни агенции, медии, фотографи на свободна практика.

Департамент, предложил програмата:

Кино, реклама и шоубизнес