Курсове по български език

Кратко представяне:

Общообразователните изисквания по български език включват изисквания относно равнището на езиковата култура на студентите (правопис, пунктуация, граматика, подбор на подходящи думи в текст) и авторско писане на аргументативен тип текст по зададена тема (академично есе). Записването на курс се предхожда от установяване на входното равнище на студентите. В зависимост от показаните резултати студентите биват насочвани да запишат стандартния курс или курс за напреднали. Курсовете са двусеместриални по 30 часа на семестър.

Софтуер за автосервиз е разработен от ФОРНЕКСТ с цел обслужване на малки и средно големи автосервизи, които имат необходимост от проследяване на процесите по обслужване на автомобилите в сервиза и регистриране на всички извършени ремонти, съхраняване на информация с история на извършените ремонти за всички автомобили, които са постъпвали в сервиза. При създаване на курсова работа за създаване на софтуер за автосервиз се използват технологии свързани със създаване на база данни на SQLITE, създаване на SQL заявки за извличане на информация с командата SELECT и използване на JOIN за връзки между свързани таблици.

прочети още
Курсове по български език