Курсове за знания

Кратко представяне:

Общообразователните изисквания за знания се покриват чрез успешно завършване на два общообразователни курса за знания през първата година на обучение. Студентите избират по един курс за знания, съответно за първия и за втория семестър, като заявяват желанията си в началото на учебната година в Картата си за записване. Всички общообразователни курсове за знания са 30-часови, едносеместриални и носят по 3 кредита.

Софтуер за автосервиз е разработен от ФОРНЕКСТ с цел обслужване на малки и средно големи автосервизи, които имат необходимост от проследяване на процесите по обслужване на автомобилите в сервиза и регистриране на всички извършени ремонти, съхраняване на информация с история на извършените ремонти за всички автомобили, които са постъпвали в сервиза. При създаване на курсова работа за създаване на софтуер за автосервиз се използват технологии свързани със създаване на база данни на SQLITE, създаване на SQL заявки за извличане на информация с командата SELECT и използване на JOIN за връзки между свързани таблици.

прочети още
Курсове за знания