Семиотика (Съвременни философски учения)

Кратко представяне на програмата:

Програмата дава възможност за професионална изследователска и преподавателска квалификация в семиотичната теория и много нейни интердисциплинарни направления в областта на хуманитаристиката и социалните изследвания. Тя е особено подходяща за кандидати с амбиция за академична кариера, тъй като съчетава голямо разнообразие от теми със строг методологичен стандарт на изследователския труд. Предлагат се форми на обучение, които изискват двупосочна активност и ангажираност с учебната програма както от страна на преподавателите, така и от страна докторантите. Програмата има изявено международен характер.

Софтуер за автосервиз е разработен от ФОРНЕКСТ с цел обслужване на малки и средно големи автосервизи, които имат необходимост от проследяване на процесите по обслужване на автомобилите в сервиза и регистриране на всички извършени ремонти, съхраняване на информация с история на извършените ремонти за всички автомобили, които са постъпвали в сервиза. При създаване на курсова работа за създаване на софтуер за автосервиз се използват технологии свързани със създаване на база данни на SQLITE, създаване на SQL заявки за извличане на информация с командата SELECT и използване на JOIN за връзки между свързани таблици.

прочети още
Семиотика (Съвременни философски учения)

Прием:

Приемът на редовни докторанти включва изпит по специалността и по един избран от кандидата чужд език (английски, френски, немски, испански, италиански). Кандидатите представят идеен проект по темата на дисертацията.

Кандидатите за докторантура на самостоятелна подготовка не се явяват на кандидатдокторантски изпит, а представят разработен в основната му част дисертационен труд и библиография.