Романски езици (испански)

Кратко представяне на програмата:

Кратко представяне на програмата:

Програмата е насочена към актуалните проблеми в езиковедските изследвания на испанския език и цели да подготви високо компетентни изследователи и преподаватели в интердисциплинарната област на испанистиката. Организираните от департаментите семинари, конференции, дискусионните форуми и участието в международни проекти са част от обучението.

прочети още
Романски езици (испански)

Прием:

Приемът на редовни докторанти включва изпит по специалността и по един избран от кандидата чужд език, различен от специалността му. Кандидатите представят идеен проект по темата на дисертацията.

Кандидатите за докторантура на самостоятелна подготовка не се явяват на кандидат-докторантски изпит, а представят разработен в основната му част дисертационен труд и библиография.