Нова и най-нова обща история

Кратко представяне на програмата:

Нова и най-нова обща история

Прием:

След получена магистърска степен по история или сродни хуманитарни и социални науки.