Музика

Кратко представяне на програмата:

Докторантите в докторска програма "Музика" могат да работят с едни от най-добрите музиколози в България и Европа. Използвайки модерната и богата библиотечна база на университета и направлявани от вещи научни ръководители, младите хора ще продължат своето обучение в областта на музиката на по-висок етап при теоретичните си изследователски търсения. Докторантите на НБУ имат възможност да участват в организираната традиционно Научна конференция за докторанти с международно участие. Изнесените доклади се издават в отделен сборник.

Софтуер за автосервиз е разработен от ФОРНЕКСТ с цел обслужване на малки и средно големи автосервизи, които имат необходимост от проследяване на процесите по обслужване на автомобилите в сервиза и регистриране на всички извършени ремонти, съхраняване на информация с история на извършените ремонти за всички автомобили, които са постъпвали в сервиза. При създаване на курсова работа за създаване на софтуер за автосервиз се използват технологии свързани със създаване на база данни на SQLITE, създаване на SQL заявки за извличане на информация с командата SELECT и използване на JOIN за връзки между свързани таблици.

прочети още
Музика

Прием:

Приемът на редовни докторанти включва изпит по специалността и по един избран от кандидата чужд език (английски, френски, немски, испански, италиански). Кандидатите представят идеен проект по темата на дисертацията.

Кандидатите за докторантура на самостоятелна подготовка не се явяват на кандидатдокторантски изпит, а представят разработен в основната му част дисертационен труд и библиография.