Електронен каталог

Докторски програми

Антропология
Архитектура на сградите, конструкция, съоръжения и детайли
Бизнес администрация
Граждански процес
Египтология
Информатика
История на философията
Медии и обществени комуникации
Музика
    Модул: Музикално изпълнителско майсторство
    Модул: Музикознание и музикално изкуство
Наказателно право
Нова и най-нова обща история
Социология
Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство и одитинг)
Телекомуникации
Теория и практика на превода
Туризъм
Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
Хуманитарни науки
Германски езици (английски и немски език)
История на България от Средновековието до наши дни
Романски езици (испански)
Семиотика (Съвременни философски учения)
Славянски езици (руски език)
Стара история (включително праистория) - Археологически изследвания и археометрия
Теория и история на литературата
Социални, стопански и правни науки
Гражданско и семейно право
Обща психология
Организация и управление на извънпроизводствената сфера (публична администрация)
Политически науки
Световно стопанство. Международни икономически отношения
Технически науки
Теория и история на архитектурата
Изкуства
Визуално-пластични изкуства
Дизайн
Изкуствознание и визуални изследвания
Кинознание, киноизкуство и телевизия
Театрознание и театрално изкуство
    Модул: Театрално изпълнителско изкуство
    Модул: Театрознание и театрално изкуство
Сигурност и отбрана
Стратегии и политики на сигурност