Електронен каталог

Дистанционни програми

Бакалавърски
Счетоводство и контролинг - ДО
Финанси - ДО
Маркетинг - ДО
Управление на туризма - ДО
    Специализация: Културен туризъм
    Специализация: Управление на туроператорската и турагентската дейност
    Специализация: Управление на хотелиерството и ресторантьорството
Управление на бизнеса и предприемачество ДО
Геология и околна среда -ДО
    Модул: Геология
    Модул: Опазване на околната среда
Магистърски
Културен туризъм ДО
Маркетинг мениджмънт ДО
Бизнес комуникации - ДО
Екологични експертизи и контрол - ДО
Международен алтернативен туризъм ДО
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език) - ДО
Бизнес администрация ДО
Мениджмънт на туристическия бизнес -ДО
Мениджмънт за организационно съвършенство - ДО