Електронен каталог

Дистанционни програми

Мениджмънт на туристическия бизнес -ДО
Управление на туризма - ДО
    Специализация: Културен туризъм
    Специализация: Управление на туроператорската и турагентската дейност
    Специализация: Управление на хотелиерството и ресторантьорството
Социални, стопански и правни науки
Културен туризъм ДО
Маркетинг мениджмънт ДО
Бизнес комуникации - ДО
Международен алтернативен туризъм ДО
    Специализация: Алтернативен туризъм
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език) - ДО
Бизнес администрация ДО
    Специализация: Мениджмънт и лидерство
    Специализация: Управление на човешките ресурси
Мениджмънт за организационно съвършенство - ДО
Счетоводство и контролинг - ДО
Финанси - ДО
Маркетинг - ДО
Управление на бизнеса и предприемачество ДО
Природни науки, математика и информатика
Екологични експертизи и контрол - ДО
Геология и околна среда -ДО
    Модул: Геология
    Модул: Опазване на околната среда
Сигурност и отбрана
Противодействие на престъпността и тероризма - ДО
    Специализация: Мениджмънт на противодействието на престъпността и тероризма
Национална и международна сигурност - ДО
    Специализация: Вътрешна сигурност
Киберсигурност ДО