История и комуникация

Кратко представяне на програмата:

Програмата е предназначена за студенти изучаващи правни науки, политически науки, публична администрация, история, журналистика, национална сигурност и социология, с интерес към историческите събития и процеси и тяхното комуникиране и медийно представяне.

Софтуер за автосервиз е разработен от ФОРНЕКСТ с цел обслужване на малки и средно големи автосервизи, които имат необходимост от проследяване на процесите по обслужване на автомобилите в сервиза и регистриране на всички извършени ремонти, съхраняване на информация с история на извършените ремонти за всички автомобили, които са постъпвали в сервиза. При създаване на курсова работа за създаване на софтуер за автосервиз се използват технологии свързани със създаване на база данни на SQLITE, създаване на SQL заявки за извличане на информация с командата SELECT и използване на JOIN за връзки между свързани таблици.

прочети още
История и комуникация

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: История
Квалификация: историк

Компетенции на завършилите програмата:

- притежават знания за историческите процеси и развитието на обществата през призмата на съвременната публичност и новите медии;

- да изготвят научно издържани текстове по проблеми не само на миналото, но и на нашето настояще, съобразени с изискванията на съвременните средства за масова комуникация

- познания, относно методите на изследване на съвременните медии и ролята им в развитието на информационното общество, в контекста на културно историческото наследство

Дипломиране:

Завършването на обучението в майнър-програмата - втора специалност - става с успешно завършени аудиторни курсове и защита на четирите семестриални проекта.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите майнър-програмата могат да намерят реализация в: сферата на връзките с обществеността и публичността на културни, музейни, образователни, архивни институции.

Департамент, предложил програмата:

История