Приложен френски език за администрация и управление (на френски и английски език)

Кратко представяне на програмата:

Приложен френски език за администрация и управление (на френски и английски език)