Приложeн руски език за администрация и управление (на руски и английски език)

Кратко представяне на програмата:

Приложeн руски език за администрация и управление (на руски и английски език)