Приложeн немски език за администрация и управление (на немски и английски език)

Кратко представяне на програмата:

Приложeн немски език за администрация и управление (на немски и английски  език)