Приложeн италиански език за администрация и управление (на италиански и английски език)

Кратко представяне на програмата:

Приложeн италиански език за администрация и управление (на италиански и английски език)