Приложeн испански език за администрация и управление (на испански и английски език)

Кратко представяне на програмата:

Приложeн испански език за администрация и управление (на испански и английски език)