Приложeн английски език за администрация и управление (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Приложeн английски език за администрация и управление (на английски език)